Hordaland

Nasjonalforeningen Åsane helselag

Åsane helselag i Bergen ønsker å bidra til bedre helse og økt trivsel i lokalmiljøet.

Våre aktiviteter:

Gågrupper

Dette er en glimrende måte å komme seg ut på tur. Du kan velge om du vil bruke gåstaver eller ikke. Gruppen møtes hver mandag kl. 11 - 13 på Nyborg, og hver mandag kl. 11-13 på Hylkje.

Pasientvennegruppe

Vi har pasientvennegruppe på Ulset sykehjem en gang pr. måned fra kl. 16. -17.30.

Adventsmøte

En gang i året er det adventsmøte med utlodning.

Medlemsmøter

Helselaget ønsker å formidle kunnskap og tilrettelegge for at alle skal kunne ta vare på helsen sin. Gjennom medlemsmøter og andre treff formidles informasjon og sosiale nettverk bygges. Har du lyst til å bidra med din kunnskap og være en av helselagets medarbeidere? Styret møtes en gang pr. måned.

Fokus på barnas helse

Helselaget støtter opp om Nasjonalforeningens årlige hoppetaukonkurranse for elever i 4.-7. klasse på barneskolen.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.