Hordaland

Nasjonalforeningen Askøy demensforening

Vi i demensforeningen ønsker å være til støtte for personer med demenssykdom og deres pårørende gjennom temamøter, kurs og sosiale sammenkomster. Vi jobber også med å hjelpe pårørende med å finne frem i hjelpeapparatet.

Aktiviteter:

Demenskafé

Det kan være ensomt å være pårørende til en person med demens. Vi arrangerer demenskafé vår og høst for personer med demens og deres pårørende. I en uformell ramme med sang, levende musikk, kaffe og noe å bite i, kan du stifte bekjentskap med andre som er i en lignende situasjon. Aktiviteten er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.

Aktivitetsgruppe

Vi møtes annenhver onsdag fra kl 11.00-13.00 på Ravnanger omsorgsbolig. Her har vi ulike aktiviteter som turgåing, bingo, bowling, sang og bevegelse. Dette er primært et tilbud til hjemmeboende personer med demens.

Temamøter/pårørendekurs

Det er viktig å få kunnskap om demenssykdommene og veiledning til å takle rollen som pårørende. Vi arrangerer pårørendekurs med gode foredragsholdere og aktuelle tema. 

Pårørendeskole

Vi er med å arrangerer pårørendekurs/pårørendeskole hvert år. Kurset starter i slutten av januar og går over fire kurskvelder. Vi samarbeider med hukommelsesteamene i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommuner.

Samtalegrupper

Det er viktig for pårørende å treffe andre i samme situasjon. Alle gjør seg erfaringer som kan være til nytte for andre. Vi arrangerer 8 samtalegrupper i året.

Aktivitetsvenn

I Askøy demensforening har vi en fin gjeng med frivillige som ønsker å være aktivitetsvenn for personer med demens. Aktivitetsvennene er kurset ved hjelp av midler fra TV-aksjonen 2013. Aktivitetsgruppen utgjør treffpunktet mellom demenssyk og Aktivitetsvenn, og kan bli begynnelsen på et godt vennskap.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med leder i Askøy demensforening: Marit Breivik - tlf.: 95 79 04 37, e-post: marit-breivik@hotmail.com

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet. 

Er du pårørende til en person med demens og ønsker å snakke med en likesinnet? Da kan du kontakte vår likeperson.

Grethe Myklebust

Grethe Myklebust

Likeperson, Hordaland

913 01 656