Hordaland

Nasjonalforeningen Bømlo demensforening

Gjennom å blant annet arrangere pårørendeskole og temamøter, jobber vi i demensforeningen i Bømlo for at personer med demens og deres pårørende i lokalmiljøet skal få en bedre hverdag.

Vi arbeider også aktivt opp mot lokalpolitikere og presse for å sette søkelys på demenssaken, og samler inn midler til demenssaken i den årlige Demensaksjonen hver høst. Midlene som samles inn under Demensaksjonen, går til å støtte forskning på demens og lokale tiltak.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.