Hordaland

Nasjonalforeningen Eidsvåg helselag

Eidsvåg helselag i Bergen arrangerer seniortrim, medlemsmøter, basar, sommertur og strikkeklubb.

Arrangementer i Eidsvåg kulturhus, Eidsvågskogen 5:

Seniortrim: mandager fra kl 10:30 til 11:30. Sosialt samvær i etterkant av trimmen.

Medlemsmøter (torsdagstreffene): siste torsdag i månedene januar/februar/mars/april i vårsemesteret og august/september/oktober/november i høstsemesteret. Variert underholdning.

"Adventmøtet": er det siste medlemsmøtet før jul. Vi tenner adventslys og synger julen inn. Variert underholdning og utvidet servering.

Basar: i oktober/november.

Andre aktiviteter:

Sommertur: dagstur i mai/juni

"Helselagshuset i Eidsvåg", Jordalsveien 1:

Helselaget har eget lokale i tilknytning til Kommunehuset i Eidsvåg. Lokalet brukes av mindre grupper som for eksempel strikkeklubben. De har møter den første torsdagen i måneden. Heslelagets styremøter finner også sted i helselagshuset.

Lokalet leies for tiden ut til en kinesiolog, til en fotterapeut og til Terntnes kvinne- og familielag/SIM (Samhold i Mangfold), som bruker helselagshuset som møteplass mellom innvandrere og norske kvinner.

For mer informasjon; holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.