Hordaland

Nasjonalforeningen Fusa demensforening

Fusa demensforening ønskjer å gje informasjon om demenssjukdomane og har som mål å skapa større forståing for personar med demens og deira pårørande.

Fusa demensforening vil gjerne vera ein pådrivar for ei god demensomsorg lokalt, og vera ein god samarbeidspart med kommunen for å utvikla tilpassa tiltak for dei demensramma.

Fusa demensforening ønskjer å arrangera temakveldar med forelesningar, pårørandekurs og samtalegrupper.

For spørsmål eller innmelding, ta gjerne kontakt på e-post: fusa.demensforening@hotmail.com

Solnedgang