Hordaland

Nasjonalforeningen Helselag for eldre i Bergen

Helselaget for eldre i Bergen driver de tre seniorsentrene i byen: Sandviken, Landåstorget og Solheimslien.