Hordaland

Nasjonalforeningen Kvam demensforening

Kvam demensforening er opptatt av openheit og god informasjon rundt sjukdommen demens. Og ser at det kan letta pårørande sin situasjon å treffa og samtala med andre i "same båt".

Aktivitetar:

  • arrangerer pårørandekurs
  • arrangerer åpne temamøter om demens og demensomsorg med fagpersoner som føreles og gjev råd og rettleiing.
  • har arrangert filmkveldar i samarbeid med Kvam Kino som har vist filmar med alzheimer/demens som tema.

Ønskjer du å bidra, eller har du spørsmål? Kontakt leiar i Kvam demensforening Marit Rogde på telefon 40238363 eller epost: marit.rogde@hotmail.com