Hordaland

Nasjonalforeningen Kvinge helselag

Kvinge helselag i Masfjorden serverer skolefrokoster og tilbyr ulike møteplasser og eldretreff i samarbeid Frivilligsentralen.

Vi jobber for et et sunt kosthold, sunn livsstil og økt livskvalitet for unge og eldre. Blant annet følger vi opp skolene slik at flest mulig elever deltar i hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet", som Nasjonalforeningen arrangerer hvert år for elever i grunnskolen. 

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.