Hordaland

Nasjonalforeningen Røldal helselag

Røldal helselag i Odda deltek kvart år i Nasjonalforeningen for folkehelsen si Hjerteuke, som deler informasjon om sunne levevanar og samlar inn til hjarte- og karforskinga.

Vi oppfordrar også skuleelevar til å delta på den årlege hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet" som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerar for grunnskulen. I tillegg serverer vi mat til dei eldre i bygda, og arrangerar kaffistunder med song på sjukeheimen.

For meir informasjon om kva som skjer i lokallaget, hald auge med kunngjeringar i avisa og oppslag i nærmiljøet.