Hordaland

Nasjonalforeningen Ulvik helselag

Vi jobber med å følge opp barneskolen på tema livsstil og helse, blant annet ved å oppfordre til deltagelse i hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet".

"Hopp for hjertet" er den årlige hoppetaukonkurransen som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen. Vi har også arrangert mammografitur med handikaplaget til Bergen.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.