Hordaland

Nasjonalforeningen Ytre Nordhordland demensforening

Ytre Nordhordaland demensforening dekkjer kommunane Austrheim, Lindås, Meland, Radøy og Masfjorden. Vi arrangerer både informasjonsmøter om demens og pårørandeskule for dei som er pårørande til personer med demens.

Aktivitetar:

Pårørandeskule/samtalegrupper

Demensforeininga ynskjer å gje dei pårørande kunnskap om sjukdommen og gje dei styrke i situasjonen som pårørande. Dette er eit samarbeid med kommunen. Gruppene vert leia av fagpersonell. 

Informasjon

Demensforeininga ynskjer å informere politikere, administrativ leiing i kommuner, organisasjoner og private verksemder om demenssjukdommen og ulike følgjer den får for den som er ramma og deira pårørande.

Møtestader

Demensforeininga ynskjer å gje dei pårørande høve til å møte andre i same situasjon.

Temamøter

Demensforeininga ynskjer å ta opp aktuelle tema som gjeld demensomsorgen i kommunane. Vi legg vekt på å invitere førelesarar av høg kvalitet.

Ytre Nordhordaland demensforening har alltid bruk for nye hender. Ønsker du mer informasjon eller ønsker du å bidra? Ta kontakt med leder i Ytre Nordhordaland demensforening Britt-Elin Hansen på epost:brittelinshansen@gmail.com.

Sigmund Bleie

Sigmund Bleie

Likeperson, Hordaland

911 32 809