Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Aase helselag

Aase helselag i Ålesund kommune støtter blant annet barn fra vanskeligstilte familier så de får reise på ferie, varmtvannsbassenget på Åse (som er under utarbeidelse), varmestua i Ålesund som Frelsesarmeen har og støtter opp om krisesenteret og demensforeningen.

Vi har også en glad gjeng som stiller opp å baker til ulike anledninger.

Aase helselag har et nyoppusset festlokale og her stiller medlemmene opp om det er behov for det. Ellers følger vi opp elever i grunnskolen på tema kosthold og helse.

Aase helselag ble etablert i 1938.

Vi er åpen for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Aase helselag.