Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Bremsnes helselag

Nasjonalforeningen Bremsnes helselag er aktive i sitt lokalmiljø gjennom blant annet møteplasser, sosialt samvær, generell opplysningsvirksomhet og formidling av kunnskap.

Helselaget sine trivselstiltak på pensjonærheimen på Bremsnes:

  • Åpne møter med kveldsmat
  •  Basar

Helselagets pasientvenngruppe har aktiviteter på Averøy sykehjem:

  • Gåturer
  • Fredagskafe med ulike aktiviteter
  • Felles bakedag på Averøy sykehjem
  • Utflukter
  • Måndelig besøk til alle beboere med hyggelige overraskelser

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Bremsnes helselag.