Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Frostad helselag

Frostad helselag i Vestnes kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens aksjon Hjerteuka, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

I tillegg til Hjerteuka, er vi med på å arrangere den årlige hoppetaukonkurrransen "Hopp for hjertet"som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen. Vi følger også opp elever i grunnskolen på tema kosthold og helse.

Laget har også egen egen folkesti som brukes flittig.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Frostad helselag startet opp i 1911 og hadde 100 års jubileum i 2011.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Frostad helselag.