Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Grøa Sjukepleieforening

Grøa Sjukepleieforening i Sunndal kommune startet opp i 1950.

Vi har medlemsmøte en gang pr måned noe som er veldig soialt og trivelig. Hvert år i november har vi basar/utloddning hvor inntekten går til gode formål.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Grøa Sjukepleieforening.