Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Henda helselag

Henda helselag i Averøy kommune. er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens aksjon Hjerteuka, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Hvert år før jul har vi basar som er ett kjært innslag i bygda. I tillegg støtter helselaget også bygdas velforening.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg derfor hjertlig velkommen til Henda helselag.