Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Larsnes helselag

Larsnes helselag i Sande kommune kan blant annet tilby flere trimtilbud.

 Blant våre ulike aktiviteter er bl.a:

  • Markering av Eldredagen
  • Diverse trimtilbud
  • Laget er aktiv under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen
  • Vi har også aktiviter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter

Larsnes helselag har vært aktive siden 1913.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Larsnes helselag.