Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Nesset demensforening

Nasjonalforeningen Nesset demensforening arbeider for å bedre livskvaliteten til personer med demens og deres pårørende i kommunen.

Vi vil spre kunnskap og informasjon om demenssykdommer samt være pådriver for god omsrog for den dmenssyke og deres pårørende.

Dete gjør vi gjennom blant annet gjennom å arrangere pårøredneskole - et kurs for pårøredne til personer med demens.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen til Nesset demensforening.

Ta gjerne kontakt med oss. Leder i Nesset demensforening Mette Færøy, tlf.: 911 61 416 eller e-post: mette.faeroy@hotmail.com.