Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Øverås helselag

Øverås helselag i Vestnes kommune bidrar med premiering og utdeling av frukt til elever i grunnskolen i forbindelse med den årlige hoppetaukonkurransen " Hopp for hjertet" som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer.

Vi er med å arrangerere 17. mai i bygda.

Om høsten deltar vi med informasjonsstand og innsamling til Demensaksjonen. Midlene går til forskning og lokale demensaktiviteter. Vi arrangerer årlig en basar og gir pengegaver til ulike lokale formål.

Vi er åpen for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Øverås helselag.