Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Rekdal helselag

Rekdal helselag i Vestnes kommune arrangerer blant annet strikkekafe og dagsenter for eldre.

Vi jobber for helse og trivsel i bygda med bl.a. følgende aktiviteter:

  • Dagsenter for eldre en gang pr. uke
  • Strikkekafè
  • Hjertemarsj og andre markeringer i forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke
  • Møteplasser for eldre

Rekdal helselag er lag med tradisjoner, og hadde 100 års jubileum i 2011.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, samt nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Rekdal helselag.