Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Sandsøy helselag

Sandsøy helselag i Sande kommune arrangerer blant annet Den Gyldne spaserstokk hvert år, og har temakvelder.
  • vi bidrar til Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter
  • avholder temakvelder/informasjonsmøter
  • arrangerer Den gyldne spaserstokk som er et trimtiltak for pensjonister 
  • gir pengegave til skolen hvert år som skolen selv kan disponere til Sunn mat programmet.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, samt nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Sandsøy helselag.