Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Skåla helselag

Skåla helselag i Molde kommune arrangerer svømming for barn og voksne, har besøkstjeneste og flere turgrupper.
  • "Den gyldne spaserstokk" - sosialt samvær på tur
  • Hjertemarsj i forbindelse med den årlige Hjerteuka - vi går tur for helsa
  • Folkestien - turgåing på Haslelievegen
  • Besøkstjeneste
  • Medlemsmøter
  • Åpen dag for pensjonister
  • 13. dagsfest
  • Midtsommerfeiring

Vi leier også ut lokaler og arrangerer forskjellige kurs.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Skåla helselag.