Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Søvik helselag

Søvik helselag i Haram kommune har blant annetgågrupper, arrangerer skolefrokoster og skaper møteplasser for eldre i kommunen.
 • Markering under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner
 • Hjertemarsj i forbindelse med Hjerteuka
 • Gågruppe
 • Arrangerer den årlige hoppetaukonkurransen " Hopp for hjertet" - for barn i grunnskolen
 • Laget følger opp barneskolen på tema livsstil og helse
 • Utdeling av frukt/skolefrokost
 • Møteplasser for eldre
 • Aktiviteter ved Demensaksjonen
 • Tombola
 • Blomster til beboere på institusjon
 • Dugnad

Søvik helselag ble startet opp i 1935.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Søvik helselag.