Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Stemshaug helselag

Stemshaug helselag i Aure kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens aksjon Hjerteuka, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.
  • Arrangerer hjertemarsj i forbindelse med Hjerteuka
  • Bidrar i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter
  • Fotpleietilbud
  • Utdeling av blomster til de over 80 år

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Stemshaug helselag.