Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Stordal helselag

Stordal helselag i Stordal kommune arrangerer blant annet skolefrokost, gåturer i nærmiljøet og pårørendeskole.

Vi ønsker å medvirke til bedre helse og økt trivsel gjennom ulike aktiviteter som: 

  • Temakvelder
  • Pårørendeskole
  • Laget følger opp barneskolen på tema livsstil og helse
  • Utdeling av frukt/skolefrokost
  • Møteplass for eldre
  • Hjertemarsj i forbindelse med Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner, og samler inn midler til hjerte- og karforskning.
  • Bidrar i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.
  • Den gyldne spaserstokk - gåturer i nærmiljøet
  • Arrangerer julemesse

Stordal helselag har drevet aktivt siden 1914,

Vi vil støtte opp under helsebringende tiltak i nærmiljøet, og vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Stordal helselag.