Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Vigra helselag

Vigra helselag i Giske kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

I tillegg til Hjerteuka, er vi med på å arrangere den årlige hoppetaukonkurrransen "Hopp for hjertet"som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen. Vi følger også opp elever i grunnskolen på tema kosthold og helse.

Vi arrangerer også møteplasser for eldre i kommunen.

Vigra helselag ble startet i 1916.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Vigra helselag.