Nordland

Nasjonalforeningen Saura helselag

Nasjonalforeningen Saura helselag i Gildeskål arrangerer årlig påske- og julebingo ved Nygård ungdomshus. De deltar også årlig i hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

I forbindelse med hjerteuka på våren arrangerer de hjertemarsj for bygdas befolkning. Mens demensaksjonen på høsten blir markert med stand, utdeling av brosjyrer, bøsseinnsamling og servering av kaffe og kaker. Midlene som samles inn under demensaksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Under påske- og julebingoen serverer laget også kaffe og kake til alle frammøtte. I tillegg steles det årlig i stand med en basar, som er et trivelig tiltak i bygda.

For å stimulere til økt fysisk aktivitet har vi i dag plassert ut en turbok i en folkesti. Boken er godt besøkt, på høsten blir det en trekning blant de ti personene som har flest turer. 

I tillegg til dette har de en besøksgruppe som hver uke besøker eldresenteret og alle som bor der. Laget holder også en felles «gymtime» med litt lett aktivitet og bevegelse. Et kjærkommet tiltak for beboerne.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Saura helselag!

For mer info, ta kontakt med Synnøve Christensen - tlf: 411 01 622, mail: ter-ch2@online.no