Nordland

Nasjonalforeningen Steigen helselag

Nasjonalforeningen Steigen helselag arrangerer både hyggekvelder, erindringsgrupper, demenskafeer, og har sang- og musikktilbud for beboere på Steigentunet.

I tillegg deltar helselaget aktivt i Nasjonalforeningens hjerteuke i mai, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Aktivitetene som laget har ved Steigentunet ble støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.

Du ønskes hjertelig velkommen med i Steigen helselag!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Marthe Rita Kristiansen - tlf: 976 86 304, mail: mrita@online.no