Oslo

Bygdøy helselag

Helselagets hovedmål er å bidra til trivsel og helsefremmende aktiviteter på Bygdøy seniorsenter og ellers i lokalsamfunnet.

Bygdøy seniorsenter er en stiftelse med tilskudd fra bydelen. I tillegg har seniorsentret fire samarbeidspartnere: Lions Club Bygdøy, Oslo Røde Kors Vestre, Bygdøy Menighet og Nasjonalforeningen for folkehelsen - Bygdøy helselag.

Bygdøy helselag er aktivt med i driften av seniorsentret gjennom representasjon i styret og frivillige.

Aktiviteter

Helselaget samarbeider med Bygdøy skole i forbindelse med Nasjonalforeningens hoppetaukonkurranse for elever i 4.-7. klasse. Helselaget står for informasjon og premier til elevene. I tillegg arrangerer helselaget en egen hoppetaukonkurranse for elever i 1.-3. klasse, med bidrag av hoppetau, diplomer og premiering til elevene.

Helselaget står for en hobbygruppe på sentret og støtter seniorsentret økonomisk med inntekter fra loddsalg av påskekurv, julemarked og andre aktiviteter.

Helselaget jobber aktivt med informasjonsstand i forbindelse med Nasjonalforeningens hjerteuke og demensuke. Da arrangeres bl.a. hjertemarsj, foredrag, bøsseinnsamling samt vervekampanje på seniorsentret.