Oslo

Fylkesstyret i Oslo

Kristin Borg, leder og demenskontakt 1, tlf. 991 55 684        
kb@demensforeningen.no

Lise Stormo, nestleder, 922 39 704
stormolise@gmail.com

Rita Hartford, hjertekontakt 1, tlf. 971 18 234
r-hartfo@online.no

Anne-Mari Egeland, hjertekontakt 2, tlf. 952 12 770  
anne-mari.egeland@live.no 

Kai Lind, demenskontakt 2, tlf 913 77 399    
kml@wj.no og kml@demensforeningen.no

Bronwen Hansson, styremedlem, tlf. 917 93 944
bronwen@iantd.no

Liv Øien, varamedlem, tlf. 930 17 733
hoeien@online.no

Grete Mathisen, ansattes representant, 
Ullevål Hageby seniorsenter

Knut Erik Aas, vara for ansattes representant
Sagene-Torshov seniorsenter

Faglig og administrativ leder for seniorsentrene

Bente Larsgaard
Oscarsgt. 36 A
Postboks 7139, Majorstuen
0307 Oslo
Tlf.: 23 12 00 47  mobil: 932 01 773
e-post: bente.larsgaard@nasjonalforeningen.no