Oslo

Grünerløkka helselag

Grünerløkka helselag er lokallaget til Nasjonalforeningen for folkehelsen, og en støttespiller for seniorsenteret i bydelen.

Vårt mål er å bekjempe hjerte- karsykdommer og demens. Dette gjør vi med forskning, Informasjon, forebyggende tiltak og helsearbeid.

Vår innsats finansieres med innsamlede midler.

Helselaget arbeider for å skape trivsel og aktivitet for medlemmene, de frivillige og brukerne på senteret.

Under Hjerteuken i mai og Demensaksjonen i september, vil helselaget ha arrangementer på seniorsenteret.

Helselaget hjelper til med å rekruttere frivillige som kan delta aktivt i driften av senteret.

Grünerløkka helselag består av: Leder (Torild Neeb), nestleder, kasserer og to styremedlemmer

Kontaktperson: Torild Neeb tlf.: 23 12 17 30, eller mobil: 920 56 829

og mail-adresse: neebtorild@gmail.com