Oslo

Hva skjer?

Nasjonalforeningen Oslo demensforening arrangerer følgende samtalegrupper for pårørende til personer med demens

- I samarbeid med Bymisjonen første mandag i måneden, kl. 19-20 på St.Hanshaugen eldresenter, Lovisenberggt. 4 e.
Åpen gruppe.

- I samarbeid med Hukommelsesteamed i bydel Ullern første onsdag i måneden, kl. 12-14 på Skøyen aktivitetssenter, Skøyen terrasse 1, leil 213.
Åpen gruppe.

- For pårørende til yngre, PYD-gruppa andre torsdag i måneden, kl. 19-21 på dagsenteret Villa Enerhaugen, Smedgt. 30.
Åpen gruppe.