Oslo

Lokallag i Oslo

Nasjonalforeningen Bygdøy helselag

Nasjonalforeningen Grünerløkkahelselag  

Nasjonalforeningen Oslo demensforening

Nasjonalforeningen Sagene helselag

Nasjonalforeningen Ullern helselag    

Nasjonalforeningen Ullevål Hageby helselag   

Nasjonalforeningen Vinderen helselag

 

Seniorsentre

Bygdøy seniorsenter
Huk Aveny 45, 0287 Oslo
Telefon 22 54 19 90 / 474 75 367
e-post: bygel@online.no 

Frogner seniorsenter
Zahlkasserer Schafts plass 3, 0267 Oslo
Telefon 22 43 01 29
e-post: froeldre@online.no

Grunerløkka seniorsenter
Thv. Meyersgt. 38, 0555 Oslo
Telefon 23 12 17 30 / 476 75 191 
e-post: leder@gsenior.no  

Vinderen seniorsenter
Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
Telefon 22 13 96 00
e-post: leder@vinderensenior.no

Ullevål Hageby seniorsenter
Damplassen 20, 0852 Oslo
Telefon 22 59 19 30 / 459 54 857
e-post: ullevalhageby.seniorsenter@getmail.no

Sagene seniorsenter
Treschows gate 2 A, , 0477 Oslo
Telefon 22 22 80 07/ 941 47 599
e-post: grethe@sageneseniorsenter.no