Oslo

Lokallag i Oslo

Nasjonalforeningen Bøler helselag

Nasjonalforeningen Bygdøy helselag

Nasjonalforeningen Grünerløkka helselag

Nasjonalforeningen Nordstrand/Østensjø demensforening

Nasjonalforeningen Oslo demensforening

Nasjonalforeningen Sagene Torshov helselag

Nasjonalforeningen Vinderen helselag

Nasjonalforeningen Ullern helselag

Nasjonalforeningen Ullevål Hageby helselag

Seniorsentre

Bygdøy seniorsenter
Huk Aveny 45, 0287 Oslo
Telefon 22541990
e-post: bygel@online.no

Frogner seniorsenter
Zahlkasserer Schafts plass 3, 0267 Oslo
Telefon 22430129
e-post: froeldre@online.no

Grunerløkka seniorsenter
Thv. Meyersgt. 38, 0555 Oslo
Telefon 23 12 17 30
e-post: leder@gsenior.no

Vinderen seniorsenter
Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
Telefon 22 13 96 00
e-post: leder@vinderensenior.no

Ullevål Hageby seniorsenter
Damplassen 20, 0852 Oslo
Telefon 22 59 19 30
e-post: ullevalhageby.seniorsenter@getmail.no

Sagene seniorsenter
Treschows gate 2 A, , 0477 Oslo
Telefon 22 22 80 07
e-post: leder@stseniorsenter.no