Oslo

Ullern helselag

Bli medlem i Ullern Helselag. Mange ser på sitt medlemskap som støtte til en allmennyttig forening. Andre ser det som en investering i egen og familiens livskvalitet og livsløpsforsikring.

Bli med!

Hjelp deg selv og andre til en friskere og hyggeligere fremtid. Den lille ekstra innsatsen du gjør, kan også være viktig i en annens liv.

Ønsker du at:

Flere skal få et bedre tilbud i ditt lokalmiljø?

Barn og unge får gode vaner , med mer frukt og grønt og fysisk aktivitet?

Bli medlem i Ullern Helselag.

Kan du ikke delta aktivt, er ditt medlemskap likevel en stor støtte. Vi får større påvirkningskraft i vårt informasjons- og påvirkningsarbeid overfor myndigheter, både lokalt og nasjonalt. Du behøver ikke være bosatt i Ullern for å være medlem av Ullern helselag

Som medlem får du tilsendt medlemsbladet ”Hjerte og hjerne” 4 ganger pr. år.

Kontakt oss gjerne på tlf.: 97118234