Oslo

Ullevål Hageby helselag

Ullevål Hageby helselag er en del av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ullevål Hageby helselag støtter seniorsenterets aktivitetstilbud og bidrar økonomisk.

Vi trenger alltid flere medlemmer. Ved å bli medlem i helselaget støtter du driften av senteret og det viktige samfunnsmessige arbeidet vi gjør.

Kontaktperson: Thora Asbjørnsen tlf.: 22 60 79 25 og mail-adresse: tasborn@gmail.com