Østfold

Nasjonalforeningen B.R.A.Halden helselag

Vi feiret vårt 100 års jubileum i 2011, og har mange aktiviteter i nærmiljøet som sommertur og høstbasar.

Laget deltar i aksjonen Hjerteuka i mai, med hjertemarsj og informasjonsstand med loddsalg til inntekt for hjertesaken.

Vi følger også opp grunnskolen under Nasjonalforeningens årlige "Hopp for hjertet" hoppetaukonkurranse.  

Ellers arrangerer sommertur, har høstbasar og deltar i Demensaksjonen til inntekt for demenssaken hver høst.

Vi serverer også kaffe og vafler ved influensavaksineringen hver høst og hjelper til ved hyggetreff på Karrestad to ganger i uken.

Har månedlige formiddagsmøter for "eldretreffen" kl. 10:30 siste onsdag i måneden, og arrangerer førjulstur.

For mer informasjon følg med i lokalavisen.