Østfold

Nasjonalforeningen Fredrikstad demensforening

Vår målsetting er å spre informasjon om sykdommen demens, samt å påvirke det offentlige for å skape bedre tilbud og tjenester til personer med demens.

PROGRAM 1. halvår 2020 

11.2. Kafé Forglemmegei kl. 18.00 på Britania servering og utlodning.

 10.3. Årsmøte og Kafé Forglemmegei på Britania servering, utlodning og underholdning av Aleksander Abelsen

 April Åpent møte på Litteraturhuset. Blir annonsert i Dagspressen.

 12.5. Kafé Forglemmegei kl. 18.00 på Britannia servering, utlodning og underholdning

 9.6.   Sommerkafé på Viks Selskapslokaler kl. 18.

 Påmelding til mobilnummer 91667360 eller     91809167 på grunn av servering og underholdning

Vi ønsker å ha variert program for personer med demens og deres pårørende, men det er behov for frivillige. Har du lyst til å bidra så ta kontakt med en av oss i styret.

Følg oss på Facebook , og på nettsiden vår www.fredrikstad-demensforening.com

Vi ønsker dere velkommen til våre samlinger

Faste Aktiviteter:

GÅ-GRUPPE/TORSDAGSTUR

I samarbeid med Demensteamet, Fredrikstad Kommune har vi ukentlig «TorsdagsTUR» kl. 11.00. Oppmøte ved Café Magenta, Toldbogt. 105 i Gamlebyen(helt syd ved bastion 5) Oppstart etter jul 9. januar. Ingen påmelding, bare møt opp. Mosjon er sunt for alle. Har du lyst til å være en turvenn, så møt opp.

KAFÈ FORGLEMMEGEI:

Her møtes vi, personer med en demenssykdom og pårørende til hyggelige kvelder med samtale, underholdning og kaffekos.

Her kan man slappe av blant likesinnede og stifte nye bekjentskap.

ÅPNE MØTER:

Informasjon og opplysning er viktig for oss alle. Derfor prøver vi å skaffe dyktige foredragsholdere, med relevans til demens, til å komme for å dele av sine kunnskaper med oss.

Følg med i dagspressen.   

PÅRØRENDESKOLE

I samarbeid med Fredrikstad Kommune arrangerer vi pårørendeskole . Neste pårørendeskole ikke fastsatt enda.

Nærmere opplysninger kommer. Ta kontakt på www.Fredrikstad.kommune.no  eller til demensteam@fredrikstad.kommune.no

HYGGEKVELDER PÅ SYKEHJEM 6 ganger pr. år.

GRASROTANDELEN: Du kan være med å støtte foreningen vår hvis du spille f.eks. LOTTO o.l. Oppgi vårt orgnr. 999131654.