Østfold

Nasjonalforeningen Moss og omegn demensforening

Vi ser det som en av våre fremste oppgaver å være til støtte for personer med demens og deres pårørende.

Aktiviteter

  • Vi er medarrangør sammen med Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner og arrangerer Pårørendeskolen hver høst og vår. Vårens pårørendeskole starter opp 2. mars. Den går over seks kurskvelder (torsdag) på Ryggeheimen fra kl. 18:00 - 21:00. Pris for kurset er 250 kroner, som inkluderer kursmateriell og enkel servering. For nærmere opplysninger og påmelding kontakt Brit Elden: tlf. 69 23 91 43/48 28 88 33 eller brit.elden@rygge.kommune.no. Frist for påmelding er 28. februar 2016.
  • Vi gir tilbud om egne samtalegrupper en gang i måneden. Møtene arrangeres på Orkerød sykehjem, og dette tilbudet er gratis og helt uforpliktende. Samtalegruppene annonseres i Moss avis.
  • Vi er med i samarbeidsprosjektet “I tjukkasgjengens fotspor”. Dette er et tilbud til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende/turvenner. Vi møtes på Alby hver tirsdag kl. 11:00 og går tur i det vakre kulturlandskapet på Jeløya. Deretter koser vi oss med kaffe og sosialt samvær på kafeen. Aktiviteten er støttet av TV-aksjonen 2013.
  • Demenscafè en lørdag i måneden.


Styret i Moss og omegn demensforening per 2016:

Foreningens styre 2016:
Leder:               Eva Jensen, tlf: 95 17 20 69
                           ev-jen@online.no
Nestleder:        Jan Skådinn, tlf: 93 03 84 02
                           trujan@online.no
Sekretær:         Lise Lundberg Moen, tlf: 92 06 35 31 
                           kaareamoen@gmail.com
Kasserer:          Edgar Wahl, tlf: 41 60 83 50     
                           edgar.wahl85@gmail.com
Styremedlem: Torill Skaar, tlf: 48 06 64 73
                           to-skaa2@online.no
Styremedlem: Bjørg Knudsen, tlf: 47 23 68 66
                           bjorgknudsen@yahoo.no
Varamedlem:  Ellen Graff , tlf: 45 01 01 95
                           ellgraff@hotmail.com
Varamedlem:  Randi Trolltun, tlf: 93 22 20 25
                           srandt@online.no