Østfold

Nasjonalforeningen Sarpsborg demensforening

Vi arrangerer blant annet pårørendeskole for pårørende til personer med demens hver vår og høst med påfølgende samtalegrupper.

Vi holder dessuten informasjonsmøter, markerer Alzheimerdagen 21. september og arrangerer hyggekveld i desember.

For mer informasjon om våre aktiviteter, følg med i lokalavisen.