Østfold

Nasjonalforeningen Skiptvet helselag

Skiptvet helselag jobber blant annet med å følge opp nærmiljøet i tema kosthold og helse.

Laget gir støtte til forskjellige tiltak for barn og ungdom, for eksempel serverer vi skolelunsj til ca. femti elever hver vår. Vi deltar i Nasjonalforeningens aksjon Hjerteuka i mai med hjertemarsj og informasjonsstand, med servering av kaffe og vafler, og arrangerer sommertur.

Vi støtter hvert år demenssaken gjennom Demensaksjonen og er med og serverer på eldredager, adventsmøter og på utegudstjeneste. Til jul får avdelingene ved Sollia og Vestgaard noe ekstra godt.

Laget har styremøter andre tirsdag i hver måned.

Skiptvet helselag feiret sitt 100 årsjubileumi 2011.

For mer informasjon, følg med i lokalavisen.