Rogaland

Nasjonalforeningen Falnes Sogn helselag

Nasjonalforeningen Falnes Sogn helselag i Karmøy tilbyr blant annet onsdagskafe på Skudenes by- og behandlingshjem og arrangerer gågrupper på dag- og kveldstid.

Falnes Sogn Sykepleieforening tilsluttet Nasjonalforeningen for Tuberkulosen ble stiftet i 1923 i det som den gang var Skudenes Herred. Formålet var bl.a. å yte sykepleie i hjemmet til innbyggerne på stedet. Opprinnelig var det i bygdene rundt Skudeneshavn flere kretslag innenfor Falnes Sogn sykepleieforening og ble slått sammen under kommunesammenslåingen i 1960 årene til Nasjonalforeningen Falnes Sogn helselag.

I dag har det offentlige tatt over mange av helselagets tidligere aktiviteter, men oppgavene for helselaget er likevel mange og viktige. Flest mulig i fysisk aktivitet samt andre tiltak for å fremme folkehelsen er prioriterte områder.

Våre aktiviteter:

  • Vi samarbeider med frivilligsentralen og vi har gå grupper på dag- og kveldstid og holder diverse kurs. 
  • Hver onsdag er det onsdagskafe på Skudenes bu- og behandlingshjem. 
  • Vi driver fotpleie og hårpleie for eldre til sterkt redusert pris og støtter andre tiltak i nærmiljøet. 
  • Ellers er vi aktive med hjertemarsj på våren under Nasjonalforeningens aksjon Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.
  • Vi bidrar også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter

Nasjonalforeningen Falnes Sogn helselag har rundt 110 medlemmer, men ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.

Har du spørsmål? Vil du bli medlem?

Ta kontakt med Aase Giske Holvik, tlf: 52829157
eller e-post: aase.holvik@haugnett.no