Rogaland

Nasjonalforeningen Finnøy helselag

Nasjonalforeningen Finnøy helselag deltar blant annet i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Her er noen av aktivitetene i laget vårt:

  • Årlig vårfest med underholdning
  • 1. maibasar med mange gevinster sponset av lokale bedrifter 
  • I forbindelse med Hjerteuka arrangerer vi en hjertemarsj
  • Vi bidrar i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 
  • Temamøter, noen ganger i samarbeid med andre organisasjoner
  • Alle over 80 år på Finnøy får blomsterhilsen i desember
  • Vi følger opp barneskolen på tema kosthold og fysisk aktivitet.
  • Støtter økonomisk flere tiltak i nærmiljøet

Nasjonalforeningen Finnøy helselag har rundt 230 medlemmer.

Du er hjertelig velkommen som medlem i helselaget.

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt med  leder Sverre Jan Reilstad på tlf: 51712224 / 95838131