Rogaland

Nasjonalforeningen Fogn helselag

Nasjonalforeningen Fogn helselag i Finnøy driver blant annet et eldresenter, som utgjør en god møteplass for de eldste i kommunen.

Ved eldresenteret lages det god og næringsrik hjemmelaget mat, i tillegg til at det drives opplysningsarbeid og fysisk aktivitet. For å få de eldre til senteret er det noen frivillige som deler på kjører til og fra. 

Andre aktiviteter som helselaget har er:

  • Søndag middag servering, fast en søndag i februar
  • Felles turgåing sammen med lokale lag – to ganger i året
  • Gågrupper
  • Ansvar for registrering i postkassene ved fire turløyper
  • Årlig førjulsfest for pensjonister, med middag og underholdning
  • Aktiv deltakelse under hjerteuka
  • Temakvelder to ganger i året (vår og høst) med aktuelle tema om forebyggende helsearbeid
  • Vi samarbeider i tillegg en del med bondelaget, speider og idrettslag

Eldresenteret kan leies for arrangementer og møter. Ta kontakt for priser.

Adresse og kontaktinfo Fogn eldresenter
4164 Fogn
Telefon 51 71 06 12

Nasjonalforeningen Fogn helselag ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i helselaget! 

Ta gjerne kontakt med leder:

Oddbjørg Måland på tlf: 94 12 92 33 
eller e-post: ommaaland@gmail.com