Rogaland

Nasjonalforeningen Jæren demensforening

Jæren demensforening dekker kommunene Hå, Klepp, Time og Gjesdal. Gjennom å blant annet arrangere temamøter og samtalegrupper, ønsker vi for å skape en bedre hverdag for personer med demens og deres pårørende i lokalmiljøet.

Vi ønsker å fremme best mulig livsvilkår for personer med demens og deres pårørende og jobber blant annet med: 

  • At personer med demens og deres pårørende skal få kunnskap og innsikt om demens gjennom tema-/informasjonsmøter, samtalegrupper, pårørendeskoler og lignende.
  • At personer med demens og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon - sosialt fellesskap
  • Alzheimerdagen og høstens Demensaksjon, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. Under aksjonen bidrar vi blant annet med informasjonsmateriell på stand.
  • Å påvirke en god demensomsorg lokalt.

Vil du bli medlem? Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt med leder Astrid Holen, tlf. 41605531 eller
e-post: jaeren.demensforening@gmail.com