Rogaland

Nasjonalforeningen i Stavanger

Nasjonalforeningen i Stavanger har fokus på eldres helse og trivsel og driver flere seniorsentre i Stavanger.

Vi tilbyr forskjellige aktiviteter på de fire Skipper Worse avdelingene på Madla, Tasta, Ågesentunet og Ledaal,
slik som: 

  • Turgrupper
  • 60+ med daglige treningsopplegg
  • Dans
  • Litteraturgrupper
  • ”Syng med oss”
  • Ulike kurstilbud, bl. a. IT–kurs og språkkurs
  • Diskusjonsgrupper

Flere av tiltakene på Ågesentunet rettet mot hjemmeboende personer med demens er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013. Dette gjelder turgruppene hver mandag, åpen kafé hver onsdag og sangtilbudet "Syng med oss" hver fredag.

Nasjonalforeningen i Stavanger engasjerer seg også i:

  • Hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet” som Nasjonalforeningen årlig arrangerer for barn i grunnskolen.

Her deler vi ut frukt og oppmuntrer barneskoleelver som deltar.

  • Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Den markeres med:

   - Hjertemarsj for små og store. Hjertemarsj rundt Mosvatnet med
      gågruppa fra Skipper Worse. Aktiviteter for barnehagebarn på
      Byhaugen
   - Temamøter på Skipper worse sentrene på Ledaal, Madla og Tasta. 

  • Halvårlige temamøter med fokus på helse, fysisk aktivitet og kosthold

Synes du dette høres spennende ut?

Nasjonalforeningen i Stavanger ønsker deg hjertelig velkommen!

Vil du vite mer om oss? Ta gjerne kontakt med:
Siri Johanne Malmstrøm, tlf. 95 78 44 49, e-post: sirjm@online.no
eller Rigmor Haave tlf. 99 56 17 01, e-post: rigmor.haave@lyse.net

Kontaktinfo til Skipper Worse-avdelingene:

 

Skipper Worse Tasta:
Eldfiskbakken 7 4084 Stavanger
Telefon 51541347,  Mail: tasta@skipper-worse.no

Skipper Worse Madla:
Åsta Kongsmors gate 20 4044 Hafrsfjord
Telefon 51591813, mail: madla@skipper-worse.no

Skipper Worse Ågesentunet:
Ågesenveien 6 4016 Stavanger eller Postboks 1001, 4095 stavanger
Telefon 51581457, Mail: agesentunet@skipper-worse.no

Skipper Worse Ledaal:
Erling Skjalgssons alle 10 4009 Stavanger
Telefon 51564330, mail: resepsjon@skipper-worse.no