Rogaland

Nasjonalforeningen Nedre Vats helselag

Nasjonalforeningen Nedre Vats helselag i Vindafjord holder blant annet eldretreff på sjukeheimen, utflukter for eldre og basarer.

Her er noen av aktivitetene våre:

  • Eldretreff på sjukeheimen vår og høst
  • “Snopetralle” annenhver tirsdag på Vindafjordtunet
  • Busstur for eldre hver sommer
  • Basar på høsten
  • Støtter fotpleie
  • Følger opp barneskolen på tema kosthold og helse
  • Vi bidrar i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 
  • Vi deltar i den årlige hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen
  • Vi samler og sender frimerker til TUBFRIM

Helselaget har godt samarbeid med Vindafjordtunet, og har vært en viktig støttespiller for å lage sansehage for demenssyke – og etter hvert utvidet med forskjellige miljøtiltak for å gjøre hverdagen for demenssyke mer meningsfull.

Nedre Vats helselag ønsker hjertelig velkommen til nye medlemmer!

Vil du vite mer om oss? Vil du bli medlem?

Ta kontakt med leder Silje Holden Birkeland på tlf. 99 76 15 36
eller e-post: klompen2@icloud.com