Rogaland

Nasjonalforeningen Randaberg demensforening

Nasjonalforeningen Randaberg demensforening jobber for å fremme best mulig livsvilkår personer med demens og deres pårørende, blant annet ved å arrangere faste møtesteder og utflukter.

Vi jobber for å:

  • Spre informasjon og kunnskap om sykdommen demens
  • Skape større forståelse lokalt for den syke og pårørendes situasjon.
  • Synliggjøre pårørendes behov for hjelp og avlastning
  • Gi pårørende mulighet til å møte andre i samme situasjon
  • Være pådriver for tidlig diagnose og at den demenssyke
  • får behandlingstilbud tidligst mulig.

Hva skjer våren 2017 :

Mandag 6.februar - Temamøte:
"Miljøarbeid for personer med demens"

Torsdag 23.mars:
Årsmøte og "drøs rundt bordet"

Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/Nasjonalforeningen-Randaberg-og-Rennesøy-demensforening

Vil du bli medlem? Vil du vite mer om oss?
Ta gjerne kontakt med:
Leder Anne Grethe Hagen på tlf: 90 03 06 58 eller
e-post:  hagenannegrete@hotmail.com