Rogaland

Nasjonalforeningen Sola demensforening

Nasjonalforeningen Sola demensforening ble opprettet i mai 2016, og er tilstede for personer med demens og deres pårørende i Sola kommune.

Vi ønsker å være til støtte for personer med demenssykdom og deres pårørende og hjelpe til med å finne frem i hjelpeapparatet. Gjennom blant annet å arrangere temamøter om demens ønsker vi i Sola demensforening å jobbe lokalt for mer kunnskap om sykdommen. Økt åpenhet for og mer forståelse vil gi en bedre hverdag for personer med demens og deres pårørende. Vi i demensforeningen vil påvirke til en god demensomsorg i kommunen vår.

Vi ønsker å jobbe for at personer med demens:

  • skal møtes med respekt
  • skal få diagnose så tidlig som mulig
  • skal få individuelt tilrettelagt dag tilbud
  • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov for det
  • og deres pårørende skal få kunnskap og informasjon om demens
  • og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosialt fellesskap

En demensforening er en møteplass for pårørende, helsepersonell og andre med interesse for demens og demensomsorg. Målet med arbeidet er å gjøre hverdagen bedre for den enkelte og være pådriver for bedre pleie og omsorgstilbud. Dersom du selv er rammet av demens, eller er pårørende til en som har demens, kan du ha stor nytte av å bli med i en demensforening.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen! Kan dette være noe for deg?

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt med leder i:
Nasjonalforeningen Sola demensforening
Lise Løland på tlf.: 98 69 91 11 eller e-post: lise.loland@lyse.net