Rogaland

Nasjonalforeningen Torvastad helselag

Torvastad helselag i Karmøy arrangerer både strikkekaffe, trim og gågruppe fra basen vår på Helselagshuset.

Alle er hjertelig velkommen til Helselagshuset for trivsel, glede og aktivitet. Alle møter blir avertert. Her er noen av våre faste aktiviteter:

  • Strikkekafé hver mandag
  • Månedlige medlemsmøter med variert program
  • “Torsdagstreff” - den siste torsdag hver måned
  • Trim hver tirsdag
  • Gågruppa er på tur hver torsdag
  • Mannekengoppvisning
  • Julemesse
  • Hjerteuka på våren markeres
  • Markering av Alzheimerdagen 21.september 

Vil du vite mer om oss?
Nye medlemmer ønskes velkommen til Torvastad helselag!

Ta kontakt med Ingebjørg Kalvik på tlf. 92 85 34 55 eller e-post:ingebjrg.lindtner.kalvik@haugnett.no