Sogn og Fjordane

Nasjonalforeningen Jølster helselag

Det er viktig for helselaget å drive førebyggjande helseaktivitet - særleg for born og unge, men også at flest mulig eldre skal få det beste ut av kvardagen sin.

Helselaget har gitt stønad til:

 • treningsutstyr og ulike trimapparat
 • terapibassenget på Best Western Skei hotell
 • hjartestartar
 • klatreparkar
 • redningsutstyr til skisenteret
 • bassengtrening med fysioterapeut to dagar i veka på Thon Hotel Jølster.
 • Vi har søkt midlar til ulike prosjekt, f.eks Motiview sykkel og el-sykkel med kalesj til begge omsorgssentera i kommunen 

Andre aktivitetar som Jølster helselag er med på:

 • Hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet" - vi deltek i den årlege, nasjonale hoppetaukonkurransen for elevar i grunnskulen.
 • Hjerteveka - i markerar med stand, pengeinnsamling og utdeling av frukt og grønt.
 • Demensaksjonen - vi markerar dagen med stand og har innsamling på bøsse. Innsamla midlar går til forsking på demenssjukdom og lokale demensaktivitetar.
 • Helselaget er med i Aktivitetsvenn-prosjekt, eit tilbud for personar med demens, i samarbeid med kommunen.

Ønskjer du meir informasjon om helselaget? Kontakt gjerne leiar Anne Karin Huus Erikstad, tlf 46664381, e-post: ak.erikstad@gmail.com.